Chàng là gió, thiếp là cát - Lâm Tâm Như

Nhạc phim Hoàn Châu Cách Cách.

Giải trí Thứ tư, 3/4/2013, 10:51 (GMT+7)