'Chạy mưa' - Nguyễn Đình Thanh Tâm

Một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Phạm Toàn Thắng qua giọng hát Nguyễn Đình Thanh Tâm.

Giải trí Thứ ba, 17/6/2014, 14:00 (GMT+7)