clip "Ngày em đến" Trương Thị Quang Sang

Trương Thị Quang Sang hát "Ngày em đến"

Giải trí Thứ tư, 4/5/2011, 11:08 (GMT+7)