clip "Paris có gì lạ không em" Nguyễn Thục Duyên

Nguyễn Thục Duyên hát "Paris có gì lạ không em"

Giải trí Thứ tư, 4/5/2011, 10:59 (GMT+7)