clip "và ta lại thấy mặt trời" Trần Kim Loan

Trần Thị Kim Loan hát "Và ta lại thấy mặt trời"

Giải trí Thứ tư, 4/5/2011, 11:04 (GMT+7)