'Concerto Pour Une Jeune Fille Nommee Je T'aime' - Richard Clayderman

Bản nhạc nổi tiếng của nghệ sĩ dương cầm người Pháp.

Giải trí Thứ năm, 7/8/2014, 09:35 (GMT+7)

Loading