Công bố kết quả (tập 3) Vietnam's Next Top Model

Bốn thí sinh đã bị loại trong tập 3 Vietnam's Next Top Model 2013.

Giải trí Thứ hai, 21/10/2013, 08:02 (GMT+7)