Công bố kết quả Vietnam idol

Công bố kết quả Gala 3 Vietnam idol.

Giải trí Thứ bảy, 10/11/2012, 07:58 (GMT+7)