Đại Nghĩa làm Mỹ Linh

Ở tập 7 chương trình, Thúy Uyên làm chị "Bống".

Giải trí Chủ nhật, 24/2/2013, 10:23 (GMT+7)