David Archutela tại tòa soạn VnExpress

David Archutela phỏng vấn trực tuyến tại VnExpress nhân lần đầu tiên sang Việt Nam biểu diễn, tháng 7/2001.

Giải trí Thứ hai, 25/7/2011, 09:05 (GMT+7)