Đoạn Ahn Jae Wook tỏ tình và hát 'Forever'

Đoạn cuối phim "Ước mơ vươn tới một ngôi sao".

Giải trí Thứ tư, 20/11/2013, 16:17 (GMT+7)