Đội Xém Cười thể hiện tiểu phẩm ''Tiền là tiên'

Ở tập 11 chương trình Làng hài mở hội, đội Xém Cười thể hiện tiểu phẩm "Tiền là tiên" đả phá thói kênh kiệu, xem trọng đồng tiền hơn nhân phẩm của một số người.

Giải trí Thứ năm, 14/7/2016, 14:14 (GMT+7)