Đồng Lan hát 'Lavi on rose'

Đồng Lan hát "Lavi on rose" trong vòng giấu mặt "Giọng hát Việt"

Giải trí Thứ hai, 30/7/2012, 08:49 (GMT+7)