'El Rock Del Mundial' - Los Ramblers

Bài hát chính thức của World Cup 1962 diễn ra tại Chile.

Giải trí Thứ sáu, 30/5/2014, 10:00 (GMT+7)