'Every Day I Have the Blues' - B.B. King

Ca khúc của B.B. King phát hành năm 1955.

Giải trí Thứ sáu, 15/5/2015, 17:36 (GMT+7)