'Fur Elise' - Richard Clayderman

Bản nhạc nổi tiếng được thể hiện qua tiếng đàn của nghệ sĩ dương cầm người Pháp.

Giải trí Thứ năm, 7/8/2014, 09:32 (GMT+7)

Loading