Hà Hồ đáp phi thuyền xuống sân khấu

Hà Hồ đáp phi thuyền xuống sân khấu trong live concert đầu tiên

Giải trí Thứ sáu, 16/12/2011, 07:09 (GMT+7)