Hà Kim Liên múa 'Trúc xinh'

Thí sinh Kim Liên múc 'Trúc xinh'.

Giải trí Thứ ba, 20/9/2011, 08:06 (GMT+7)