Hòa Trần hát "Lại gần hôn anh"

Hòa Trần hát "Lại gần hôn anh" bằng hai thứ tiếng Pháp - Việt.

Giải trí Chủ nhật, 25/12/2011, 11:03 (GMT+7)

Tags: