Hoàng Việt biểu diễn ảo thuật

Thí sinh Hoàng Việt thi ảo thuật.

Giải trí Thứ ba, 20/9/2011, 08:08 (GMT+7)