Huỳnh Dịch khóc trên truyền hình

Giải trí Thứ năm, 17/6/2010, 10:13 (GMT+7)