I Feed You My Love - Margaret Berger

Tiết mục của Nauy đứng thứ tư tại Eurovision 2013.

Giải trí Thứ hai, 20/5/2013, 13:39 (GMT+7)