'I Want to Spend My Lifetime Lovin' You' - Marc Anthony và Tina Arena

Bài hát trong phim "The Mask of Zorro" do nhạc sĩ James Horner đồng sáng tác.

Giải trí Thứ ba, 23/6/2015, 11:11 (GMT+7)