Kim Basinger trong Batman

Kim Basinger vào vai Vicki Vale trong Batman 1989.

Giải trí Thứ sáu, 6/7/2012, 08:13 (GMT+7)