Kim Phụng - Minh Hiền múa đương đại

Kim Phụng - Minh Hiền múa đương đại trong Liveshow thứ ba "Thử thách cùng bước nhảy".

Giải trí Chủ nhật, 28/10/2012, 09:34 (GMT+7)