La Valse d'Amelie - nhạc phim Amelie Pouland

Bài hát nổi tiếng trong bộ phim Pháp dành tặng cho phụ nữ nhân ngày 8/3.

Giải trí Thứ năm, 6/3/2014, 13:50 (GMT+7)