La vie en Rose - Louis Armstrong

Bài hát tiếng Pháp nổi tiếng thế giới.

Giải trí Thứ bảy, 26/4/2014, 15:22 (GMT+7)