Lindsay Lohan được nộp bảo lãnh dù vắng mặt tại tòa

Giải trí Thứ bảy, 22/5/2010, 09:50 (GMT+7)