Liveshow 07 - Dương Trần Nghĩa hát 'As Long As You Love Me'

Dương Trần Nghĩa hát 'As Long As You Love Me' trong vòng Sing-Off Liveshow 7 Giọng hát Việt.

Giải trí Thứ hai, 19/11/2012, 07:48 (GMT+7)