Liveshow 07 - Hương Tràm hát 'Như Chưa Bắt Đầu'

Hương Tràm hát 'Như Chưa Bắt Đầu' trong Liveshow 7 Giọng hát Việt.

Giải trí Thứ hai, 19/11/2012, 07:47 (GMT+7)