Liveshow 07 - Nguyễn Kiên Giang hát 'Too Much Love Will Kill You'

Nguyễn Kiên Giang hát 'Too Much Love Will Kill You' trong Liveshow 7 Giọng hát Việt.

Giải trí Thứ hai, 19/11/2012, 07:47 (GMT+7)