Liveshow 07 - Nguyễn Thùy Linh hát 'Killing Me Softly'

Nguyễn Thùy Linh hát 'Killing Me Softly ' trong Liveshow 7 Giọng hát Việt.

Giải trí Thứ hai, 19/11/2012, 07:41 (GMT+7)