Liveshow 07 - Nguyễn Trúc Nhân hát 'Một Mình'

Nguyễn Trúc Nhân hát 'Một Mình' trong Liveshow 7 Giọng hát Việt.

Giải trí Thứ hai, 19/11/2012, 07:43 (GMT+7)