Liveshow 07 - Nguyễn Văn Thắng hát 'Nhắm Mắt'

Nguyễn Văn Thắng hát 'Nhắm Mắt' trong Liveshow 7 Giọng hát Việt

Giải trí Thứ hai, 19/11/2012, 07:37 (GMT+7)