Liveshow 07 - Trần Thị Kim Loan hát 'Bay Lên'

Trần Thị Kim Loan hát 'Bay Lên' trong Liveshow 7 Giọng hát Việt.

Giải trí Thứ hai, 19/11/2012, 07:45 (GMT+7)