Liveshow 10 - Đinh Hương hát 'Telephone'

Đinh Hương hát 'Telephone' trong Liveshow 10 Giọng hát Việt.

Giải trí Thứ hai, 24/12/2012, 07:55 (GMT+7)