Lương Triều Vỹ ôm hôn Ôn Bích Hà

Lương Triều Vỹ rạch các bao gạo, khiến gạo rơi đầy nền. Sau đó tiến tới ôm hôn người tình Ôn Bích Hà trong phim "Love Unto Waist" (1986).

Giải trí Thứ sáu, 30/5/2014, 14:00 (GMT+7)