Lưu Gia Linh, Chân Tử Đan ra mắt phim

Giải trí Thứ tư, 26/1/2011, 09:28 (GMT+7)