Mạc Thiếu Thông thú nhận trên truyền hình

Giải trí Thứ ba, 26/4/2011, 09:45 (GMT+7)