Minh Thùy hát 'Màu hoa đỏ'

Minh Thùy thể hiện "Màu hoa đỏ" trong "Những bài hát còn xanh".

Giải trí Thứ ba, 24/6/2014, 10:54 (GMT+7)