MV "A gift for mom' của Lâm Vinh Hải

Lâm Vinh Hải giả làm phụ nữ trong MV "A gift for mom".

Giải trí Thứ sáu, 7/3/2014, 10:37 (GMT+7)