MV "Cất giấu ký ức" của Đông Nhi - Ông Cao Thắng

Đông Nhi, Ông Cao Thắng sử dụng nhiều kỹ xảo hình ảnh trong MV "Cất giấu ký ức'.

Giải trí Thứ năm, 6/3/2014, 09:32 (GMT+7)