MV "Câu chuyện ngày mưa" của Bảo Anh

Bảo Anh làm họa sĩ trong MV "Câu chuyện ngày mưa".

Giải trí Thứ ba, 18/6/2013, 10:01 (GMT+7)