MV 'Last Christmas' - Wham

Bài hát Giáng sinh kinh điển được ngân vang hàng năm.

Giải trí Thứ hai, 22/12/2014, 16:04 (GMT+7)