MV 'Một phần trong tôi'

Bài hát do Kiện tướng dancesport Khánh Thi thể hiện.

Giải trí Thứ ba, 11/11/2014, 09:36 (GMT+7)