MV 'Như chưa từng yêu' của Ái Phương

Ái Phương yêu tha thiết Thanh Thức trong MV mới.

Giải trí Thứ năm, 18/10/2012, 10:00 (GMT+7)