MV "Nỗi nhớ anh mùa đông" của Hồ Quỳnh Hương

Hồ Quỳnh Hương dầm mưa quay MV "Nỗi nhớ anh mùa đông".

Giải trí Thứ sáu, 26/7/2013, 09:14 (GMT+7)