MV 'Scream' - Michael và Janet Jackson

MV phát hành năm 1995.

Giải trí Thứ năm, 23/7/2015, 09:07 (GMT+7)