MV 'Thiếu anh chẳng dễ để bắt đầu' của Thu Thủy

Thu Thủy viết kịch bản cho MV "Thiếu anh chẳng dễ để bắt đầu".

Giải trí Thứ tư, 22/10/2014, 10:07 (GMT+7)