Mỹ Linh hát 'Lặng lẽ tiếng dương cầm

Nguyễn Quang - Nguyễn Ánh 9 song tấu cho Mỹ Linh hát "Lặng lẽ tiếng dương cầm"

Giải trí Thứ sáu, 30/12/2011, 08:51 (GMT+7)

Tags: